Αξίες

Ως μια οικογενειακή επιχείρηση διατηρεί εδώ και 51 χρόνια αξίες οι οποίες διαμορφώνουν την κουλτούρα μας και είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα:

•    Επιδεικνύουμε ήθος, προάγοντας τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία
•    Εκτιμούμε την ευελιξία, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα
•    Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο
•    Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία, την εποικοδομητική συνεργασία και τη συλλογική ανάληψη ευθυνών
•    Δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
•    Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον